Søk tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Kommuner kan nå søke Miljødirektoratet for midler til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold gjennom elektronisk søknadssenter, med frist 01.02.2024. Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.

Publisert 03.01.2024

Utvider tilskuddsordningen
I behandlingen av statsbudsjett for 2024 ble tilskuddsordningen utvidet, både økonomisk ramme og hva kommunene kan søke tilskudd til.

I tillegg til tilskudd til å utarbeide en egen tematisk kommunedelplan for naturmangfold, vil det fra 2024 også være anledning til å søke om midler til revisjon av tidligere vedtatt kommunedelplan, inkludert å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold.

Det gis også muligheter for at kommuner kan søke om tilskudd for å gå gjennom eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier (“planrevisjon”).

Ny tilskuddsordning for gjennomføring av tiltak for å ivareta naturmangfoldet
I løpet av første halvår vil det i tillegg åpnes en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for å ivareta naturmangfold.

For mer informasjon om utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold, se veilederen på Miljødirektoratet sine sider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.