Snakk om å holde hjulene i gang

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut midler til å gjøre byene og byområdene mer bærekraftige og attraktive.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2020

Denne uken kom en god nyhet fra regjeringen om positive virkemidler for god byutvikling. Vi ønsker gjerne å bidra til at mulige interessenter fanger opp denne nyheten.

En bærekraftig arealutvikling som er framtidsrettet og i tråd med mennesker og næringslivets behov er også viktig for Fylkesmannen.

Ekstramidler til bærekraftig arealutvikling

Derfor vil vi gjerne benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på tilskuddsordningen og ekstra midlene som tilbys til bærekraftig arealutvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de ni byområdene.

De aktuelle byområdene står overfor store utfordringer i arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hvem kan søke: kommunene: Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune

Søknadsfrist: 17. august 2020

Viktig premiss: En effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging