Utgreiingar

Sanddyner som indikator på miljøendring, masteroppgave 2013 av Henning Auestad

Naturtypekartlegging og tilstandsvurdering naturtyper på Orrestranda, masteroppgave 2014 av Martin Ljosdal

Brukerundersøkelse friluftsliv på Jærstrendene, 2005

Kartlegging invertebrater i fem hotspot-habitattyper, nye norske arter og rødlistearter 2004 - 2008. NINA-rapport 500.

Naturtyper, biologisk mangfald og bevaringsmål i Jærstrendene landskapsvernområde, miljørapport 2010-4 Anders Lundberg

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2016

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.