Naturarven: Ryddige strender i Randaberg

Nå i haust har miljøvernavdelinga kartlagt alle former for avfall og strandsøppel langs heile kyststripa i Randaberg, frå Randaberg-bukta i nord til Vistnes i sør. Til saman er det snakk om drygt 80 stadar der vi bidreg med å få fjerna smått og stort av avfall. Gode lokale hjelparar i organisasjonane Clean Shores og Seasick Fish skal ha stor takk for sin innsats. Likeså og ikkje minst, dei mange grunneigarar som ryddar kvart år, og Jæren friluftsråd med sin rekordinnsats i år!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2017

Fylkesmannen sin visjon er å ta vare på Rogaland. I dette ligg å ta vare på også dei uerstattelege naturverdiane i vårt mangfaldige landskap - dette er arvesylvet for våre ungar i mange slektsledd

Strendene i Randaberg har eit yrande fugleliv under trekket om hausten.

Strendene i Randaberg har eit yrande fugleliv under trekket om hausten.
Foto: Roy Mangersnes

Havstrendene i Randaberg, sør til Vistnes er verna som landskapsverneområde. Sandebukta- Bø er fuglefreda, med internasjonal Ramsar-status. Børaunen er i tillegg geologisk freda, plantefreda og rik på kulturminne. Litt av eit område!

Skrot og avfall skal vekk frå vakre strender.

Skrot og avfall skal vekk frå vakre strender.
Foto: Fylkesmannen

Er der ein gullskatt i enden av regnbogen i den gamle gravhaugen? Strendene er rike på gamle og nyare kulturminne. Foto: Fylkesmannen

Visste du at det urgamle grunnfjellet av fyllitt i Randaberg gir gode vekstforhold for eit stor tal ulike vegetasjonstypar og sjeldne planter? Sjå om du finn tusenfrydenger eller kan hende salturt og honningkarse? Det er eit nasjonalt miljømål at utrydding av truga artar skal stansast og status for artar i nedgang skal vere betra innan 2020.

Strandliv i Sandebukta.

 Landskap med stort tids-jup: nye bygg, krigsminne, forhistoriske gravhaugar og like

Strandliv ved Sandebukta.
Foto: Per Kristian Austbø
Landskap med stort tids-djup; nye bygg, krigsminne, forhistoriske gravhaugar og like gamalt beitelandskap. Foto Per Kristian Austbø

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Visjon

Fylkesmannen sin visjon er å ta vare på Rogaland. I dette ligg å ta vare på også dei uerstattelege naturverdiane i vårt mangfaldige landskap - dette er arvesylvet for våre ungar i mange slektsledd