Norske tomater har lågere klimaavtrykk enn importerte tomater

Trur du det er lite miljøvenleg å produsera tomatar i veksthus i Noreg? Det er faktisk heilt feil!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.10.2019

94 prosent av dei norske tomatane blir produsert i Rogaland. Men norske tomatar utgjer berre mellom 30 og 40 prosent av tomatkonsumet her i landet. Mykje blir importert frå Nederland og Spania. Mange har kanskje trudd at det er meir miljøvennleg å produsera tomatar i andre land, for så å transportera dei hit. Men me kan produsera dei mest miljøvennlege tomatane sjølv!

NIBIO Særheim reknar på klimaavtrykk

Det er forskarane ved NIBIO Særheim som har rekna på klimaavtrykket frå tomatar dyrka i dei mest moderne gartneria i landet. Avlingane i norsk tomatproduksjon har auka enormt dei siste tiåra, etter kvart som nye dyrkingsmåtar og ny teknologi har fått innpass i gartneria. Og her ligg nøkkelen til at klimaavtrykket per kg tomat går ned. Dei gode tala på klimaavtrykk er frå gartneri med heilårsdyrking av tomat med tilleggslys. Elektrisitet til lys kjem frå miljøvenleg vasskraft. Dette gjer ei avling fem gonger større enn i Spania, og 50 prosent større enn i Nederland. Klimaavtrykk per kg tomat blir då mykje betre for dei norskproduserte, enn for dei som er frakta hit frå Spania og Nederland.

Tabell frå artikkel i Nationen

Norsk tomatproduksjon har fleire andre miljøfordelar! Tomatdyrking i Spania krev mykje meir vatn – i eit land med store problem med vasstilgangen. I Noreg er også smittepresset av skadegjerarar lågt, og det blir brukt svært lite kjemiske plantevernmiddel i norsk produksjon.

Kontaktpersoner