Temamøte om biorest frå biogassproduksjon

Rogaland biogassnettverk inviterer 6. desember til temamøtet "Biorest – restriksjoner og muligheter" kl 12.00–14.00. Møtet er digitalt og opent for interesserte. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2022

Fleire ulike substrat inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoff å ta vare på. Kva løysningar for handtering av biorest finnst det, og kva kan vi lære av andre?

Agenda

Frå programmet som er vedlagt: 

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Sømna biogass. På landbrukets premisser. Våre planer for god utnyttelse av næringsstoffer. Kristian Warholm, daglig leder Sømna Biogass.
  • Slam fra oppdrett – muligheter og begrensninger. Turid Synnøve Aas, seniorforsker, Nofima.
  • Pause.
  • Vårt system for å sikre trygg behandling av gjødsel og biorest. Hva finner vi? Ingvild Losnegard Koløen, bioteknolog, Renevo.
  • Utslippstillatelse. Hvilke krav stilles til biogassanleggene, og hvordan få til gode systemer. Kristin Espeset, senioringeniør, miljøavdelingen, Statsforvaltaren i Vestland.
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.
  • Avslutning. Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.

 

Rogaland biogassnettverk

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.


Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.


Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen. Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Ønsker du å delta i biogassnettverket? Meld deg på her.  

Du finner også Rogaland biogassnett på Facebook 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.