Biogassprosjekt framleis på vent i Rogaland

To biogassprosjekt i Rogaland fekk avslag i Enova sin siste søknadsrunde. Trass store mengder husdyrgjødsel i fylket er det framleis ingen større anlegg som nytter gjødsla til biogass.    

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2023

Det er Biogass Finnøy og Biovind (Vindafjord) som til biogassbransjen opplyser om avslag på søknad om prosjektstøtte frå Enova. Jæren biogass er per i dag einaste anlegg i Rogaland med gassproduksjon basert på husdyrgjødsel. 

Støtte til biogass

Enova kan gi støtte til aktørar som ønskjer å etablere ny eller utvikle vidare eksisterande industriell produksjon av biogass. 

Innovasjon Norge kan gi støtte til gardsbaserte anlegg for biogass.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.