Biogass-kurs med studietur 24-25. januar

Planar om å produsere biogass på garden? Rogaland biogassnettverk arrangerer kurs og studietur. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2022

Program og informasjon om påmelding finn vedlagt. Påmeldingsfristen for studieturen er allereie 24. desember. Har du spørsmål til arrangementa kontakt Helga Hellesø i Rogaland biogassnettverk. 

24. januar. Veksthusloftet på Særheim

På kurset blir følgjande tema gått igjennom:

 • Kva er biogass, kvifor biogass, og kva er status?
 • Kva slags råstoff som eignar seg i biogassanlegg, kor mykje energi kan ulike substrater gi, og kva ein må passe på. 
 • Biogassprosessen:
  • Dei ulike delane i eit biogassanlegg, og ulikt utstyr.
  • Kva består biogass av, og korleis oppfører mikrobene seg?
 • Energibehov, varmebehov og bruk av gassen.
  • Samanheng mellom produksjon av biogass og forbruket på garden. 
 • Biorest
 • Økonomi. Støtteordningar, inntekter og utgifter i søknadsprosess og drift.
 • Frå tanke til ferdig bygg.
 • Sikkerheit. Kva må ein tenke på, og kva finnst det av krav

25. januar. Studietur til Rakkestad

Studieturen er for dei som deltek på kurset på veksthusloftet. Turen går til Rakkestad for å besøke Elling Ruggeli og Kjell Kopperud. Studieturen er gratis for dei som deltek på kurset. NB! Bindande påmelding.

 

Om Rogaland biogassnettverk

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.


Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.


Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen. Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Ønsker du å delta i biogassnettverket? Meld deg på her.  

Du finner også Rogaland biogassnett på Facebook 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.