Oppvekstkonferansen 2024

Dato:
6. november 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Quality Hotel Residence, Sandnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse

Tema for årets konferanse er barnerettigheter og barns beste. Konferansen ledes av statsforvalter Bent Høie.

Publisert 28.02.2024, Oppdatert 15.03.2024

Barns beste er nedfelt i både Grunnlovens § 104 og FNs barnekonvensjon, artikkel 3. Dette forplikter oss til å ivareta hensynet til barn og unge i alle livets situasjoner. Da må vi vite hva dette faktisk betyr og hvordan vi kan ivareta barns rettigheter og barns beste i arbeidet vårt.

Barn og unge må bli hørt og få uttale seg i saker som omhandler dem. Statsforvalterens ungdomspanel deltar på årets konferanse. Det gjør også representanter fra Barneombudet. Og vi får oppdatert kunnskap fra Ungdata og fra fersk rapport om ungdoms medvirkning på systemnivå i kommunene.

Hvordan beskytter vi barn og unge mot vold?  Vi får høre om betydningen av den psykologiske grunnmuren for å beskytte barn. Ellers kommer Redd Barna der de kobler fritid og CRPD, og vi får høre om lokale varianter av fritidserklæringen.

Konferansen arrangeres på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Mer informasjon og program kommer.

Påmelding: Oppvekstkonferansen 2024 | Statsforvalteren i Rogaland (deltager.no)

 

Dato:
6. november 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Quality Hotel Residence, Sandnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse

Lenker