Webinarer praktisk prosjektledelse

Dato:
23. april 2024 08.30 - 10. desember 2024 00.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestland.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder og Vestland som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Statsforvalterne i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal  Agder og Vestland inviterer til en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. 

Publisert 16.08.2023

Statsforvalteren ønsker å legge til rette for at Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler kan gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte.  

Dette er en webinarrekke på 4 med en grunnopplæring og tre fordypningswebinarer. De to første webinarene er fordypningswebinarer. Disse kan være aktuelle selv om en ikke fikk gjennomført grunnopplæringen i september 2023.

Kursholder er:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. 

Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Datoene for de ulike webinarene er:

  • 23.april - fordypning
  • 05.juni- fordypning
  • 10.september - grunnopplæring
  • 10.desember- fordypning

Påmelding:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhnJinqtaBnNPg9sj7ViNjuBUQ0NUWEgwRlhFUzNXQUpYR0JTUDZXT1BDRy4u 

Lenke til det enkelte webinar sendes til de påmeldte en uke før webinaret skal gjennomføres. 

Dato:
23. april 2024 08.30 - 10. desember 2024 00.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestland.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder og Vestland som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.