Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko

Dato:
15. mars 2024 09.00 - 10.15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Vestland og Nordland og Husbanken
Målgruppe:
Ledere og fagpersoner i kommuner

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.

Publisert 26.02.2024

I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

Webinaret 15.mars har tema: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko.

For mer informasjon og påmelding om dette og framtidige webinarer se her: Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko - Husbanken

Dato:
15. mars 2024 09.00 - 10.15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Vestland og Nordland og Husbanken
Målgruppe:
Ledere og fagpersoner i kommuner

Kontaktpersoner