Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene

Dato:
13. februar 2024 09.30 - 14. februar 2024 15.30
Sted:
Scandic Stavanger city Hotell, Reidar Berges gate 7, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte i NAV

Statsforvalteren inviterer til opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene i Rogaland 13-14.februar 2024

Publisert 22.12.2023

Programmet varer fra kl 09.30 til kl 15.30 den 13.februar, og fra kl. 09.00 til kl. 15.00 den 14.februar. 

Statsforvalteren dekker oppholdsutgifter, inkludert overnatting for de som har behov for det grunnet lang reisevei.

Rundskriv R35-00 blir benyttet i opplæringen, og det er en fordel om deltakerne har dette med/har digital tilgang til rundskrivet.

Kurset er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 1599,-

Påmeldingsfrist: 12.januar

Dato:
13. februar 2024 09.30 - 14. februar 2024 15.30
Sted:
Scandic Stavanger city Hotell, Reidar Berges gate 7, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte i NAV

Kontaktpersoner

Dokumenter