Utviklingskonferansen 2023

Dato:
5. september 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Leder, mellomledere og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Påmeldingsfrist:
22. august 2023 23.59
Foto: Arnt Egil Ydstebø

Velkommen til Utviklingskonferansen som i år blir arrangert den 5. september 2023. Det er satt opp et spennende og variert program.

Publisert 02.06.2023

Her er et innblikk i programmet:

Hvorfor og hvordan bør du bruke simulering for å trene på ferdigheter og utvikle det tverrprofesjonelle samarbeidet? Kan simulering heve kvalitet og pasientsikkerhet? Ved Michael Sautter, Sjef for læring ved Lærdal Medical og Heidi Isberg, Prosjektleder for KlinObsKommune ved USHT Rogaland.

 

Hva gjør USHT og Statsforvaltaren for å bidra til å heve Kvaliteten på tjenester til personer med utviklingshemming? Kristine Enger, fagdirektør ved Statsforvaltaren i Rogaland, vil gi oss et innblikk i Statsforvaltarens arbeid med CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, og om hvordan det jobbes med artiklene i konvensjonen. Kristin Søllesvik Hidle, prosjektleder USHT Rogaland innleder med status for USHT sitt arbeid.

 

Våren 2022 startet Helsefellesskapet Sør-Rogaland, med 15 kommuner og et helseforetak, et samarbeid om å utvikle tjenestereiser og ta i bruk Digital hjemmeoppfølging for noen av våre brukere av hjemmetjenester. Vi spør Stavanger kommunes avdelingssjef for e-helse Kristine Skjøthaug: Hva er digital hjemmeoppfølging? Hvilke tjenester kan erstattes med digital hjemmeoppfølging? Hvordan går det med prosjektet og hva skal til for å lykkes? 

 

I 2022 ble 11 kommuner i Sør-Rogaland med i et USHT ledet program hvor hovedmålet var å utvikle og iverksette Gode demensforløp for hjemmeboende personer med demens. Prosjektleder Tove Øie vil gi oss en status over dette viktige arbeidet og vi vil få innblikk i enkeltkommuners erfaring og suksesser.

 

Systematisk ernæringsarbeid i kommunen kan forebygge sykdom og funksjonsfall. Hva gjør Stavanger kommune for å oppdage underernæring og forbedre kvaliteten på oppfølging underernærte og personer i risiko for underernæring får? Ved Synnøve Halvorsen og Julie Sørbø Helliesen, Kliniske ernæringsfysiologer, Stavanger kommune.

 

Konferansen er gratis, men uanmeldt forfall blir belastet med kroner 625 kroner. Det er plass til 250 deltakere. Påmeldingen stenges 22. august, eller tidligere om det blir fullt opp med deltakere.

 

Konferansen er fulltallig, og det er dessverre ikke mulighet for å sette seg på venteliste. 

Dato:
5. september 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Leder, mellomledere og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Påmeldingsfrist:
22. august 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter