Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer

Dato:
18. april 2023 09.00 - 15.00
Sted:
ODEON kino, Sal 5. Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KS
Målgruppe:
Ledere og andre nøkkelpersoner som er involvert i kommunens arbeid med plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt, ledere og andre nøkkelpersoner i tjenester som samarbeider med kommunene, samt politikere i Rogalands kommunestyrer
Påmeldingsfrist:
31. mars 2023 23.59

Barnevernreformen/Oppvekstreformen stiller nye krav til kommunene og deres arbeid med tidlig innsats og forebygging. Nytt av 2022 var at alle kommuner skal ha en plan for kommunens arbeid med å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jamfør barnevernsloven §15-1.

Publisert 09.02.2023

Plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer er en av grunnstenene for at kommunene skal lykkes med reformen. Statsforvalteren inviterer derfor til inspirasjonssamling.

 

Hensikten med samlingen er å avklare sentrale krav og anbefalinger knyttet til arbeidet med planen. Samlingen skal også gi inspirasjon i form av faglig innlegg fra kompetansemiljø utenfor Rogaland, og sist men ikke minst bidra til at kommuner i Rogaland kan dele erfaringer, kloke grep og utfordringer om eget arbeid med Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer.

 

Gjennom samlingen vil deltakerne få høre om:

  • Krav til innhold og rammer for planen.
  • Kunnskapsbasert arbeid med plan for forebygging; hvordan gjør vi det og hvordan bruke bedre det vi har?
  • Erfaringer fra andre kommuner

 

Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer stiller store krav til samhandling internt i kommunene. Statsforvalteren oppfordrer derfor til deltakelse med flere representanter fra flere ulike sektorer.

 

Deltakerne vil få tilsendt endelig program så snart det er ferdigstilt.

 

Samlingen er gratis. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 300,-

Dato:
18. april 2023 09.00 - 15.00
Sted:
ODEON kino, Sal 5. Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KS
Målgruppe:
Ledere og andre nøkkelpersoner som er involvert i kommunens arbeid med plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt, ledere og andre nøkkelpersoner i tjenester som samarbeider med kommunene, samt politikere i Rogalands kommunestyrer
Påmeldingsfrist:
31. mars 2023 23.59

Dokumenter