Webinar om klimakrav i reguleringsplaner

Dato:
28. september 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland / Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon som arbeider med plan, klima, miljø eller landbruk, men det vil også være kunnskap, kompetanse og erfaring som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringslivet, frivillige organisasjoner og allmennheten. 

Klimautfordringen er en velkjent problemstilling i Rogaland. Regionens kommuner er en nøkkelfaktor for omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. I webinarserien som Statsforvalteren i Rogaland arrangerer sammen med Rogaland fylkeskommune, ønsker vi å bidra til å gi kommunene det verktøyet de trenger for å klare denne omstillingen.

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, inviterer til faglig påfyll innen temaet klima- og miljøkrav i reguleringsplaner.

Publisert 06.09.2022

Bygg- og anleggssektoren er en bransje med betydelige utslipp, samtidig som potensialet for grønn omstilling er stort. Ofte vil kommuner være katalysator for endring, og vi ønsker å bidra til å gi kommunene verktøyet de trenger slik at kommunene kan stille virkningsfulle klima- og miljøkrav i reguleringsplaner. Bygg- og anleggsektoren er også storforbruker av arealer, og å stille riktige krav i reguleringsplaner kan bidra til å begrense bruken av den ikke-fornybare ressursen arealer er.

Foredragsholdere

For å bidra til dette har vi invitert følgende foredragsholdere:

Peter Willmann fra Klepp kommune skal snakke om hvilke utfordringer kommunen møter ved klimaomstilling i kommunal saksbehandling. Peter er fagansvarlig arealplan i Klepp kommune, og vil blant annet ta oss gjennom en konkret reguleringsplanprosess for å eksemplifisere hvor vanskelig det kan være å få aksept for at klimakrav må ha konsekvenser for arealdisponeringen innenfor et planområde.

Lars Arne Bø, seniorrådgiver i SINTEF, skal prate om mulighetsrommet kommuner har for klima- og miljøkrav i private reguleringsplanforslag. Lars Arne er utdannet geograf ved NTNU, og har mange års erfaring med arealplanlegging og utredninger fra offentlig og privat sektor. I SINTEF har han blant annet jobbet med forskningssenteret ZEN (https://fmezen.no/) som er et pilotprosjekt for 6 nullutslippsområder.

Dette blir det tredje i en planlagt rekke på seks webinarer som Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune arrangerer sammen i 2022 innen tema klima og naturmiljø.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon som arbeider med plan, klima, miljø eller landbruk, men det vil også være kunnskap, kompetanse og erfaring som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringslivet, frivillige organisasjoner og allmennheten. 

Praktisk informasjon:

Du finner påmeldingskjemaet i Microsoft Teams ved å trykke her.

Arrangementet vil foregå på Teams i webinarform, og vil ha en varighet på rundt 1 time. Det vil være rom for å stille spørsmål til foredragsholderne.

Det er gratis å delta, men vi vil gjerne at du melder deg på.

Det blir gjort opptak av webinaret. Selv om du ikke har anledning til å delta under direktesendingen ber vi deg registrere deg dersom du ønsker å få tilsendt lenke til opptak. 

 

Dato:
28. september 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland / Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon som arbeider med plan, klima, miljø eller landbruk, men det vil også være kunnskap, kompetanse og erfaring som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringslivet, frivillige organisasjoner og allmennheten.