Samling for nyansatte rådgivere i PPT

Dato:
20. september 2022 10.00 - 14.00
Sted:
Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte rådgivere i PPT

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til samling for nyansatte rådgivere i PP-tjenesten den 20.09.2022 kl 10.00 -14.00

Publisert 03.05.2022

Foreløpig program

  • FN` s konvensjoner: Barnekonvensjonen og CRPD
  • Sakkyndig vurdering og PP-tjenesten sitt mandat etter barnehageloven
  • Sakkyndig vurdering og PP-tjenesten sitt mandat etter opplæringsloven
  • Spørsmål og drøftinger i grupper/plenum

Påmelding

For påmelding ta kontakt med din leder i PP-tjenesten

Påmeldingsfrist 1. september

Dato:
20. september 2022 10.00 - 14.00
Sted:
Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte rådgivere i PPT

Kontaktpersoner