Grønt skifte i praksis - fagseminar om økonomiske klimatiltak i skog

Dato:
14. juni 2022 09.30 - 18.00
Sted:
Villa Rosehagen Jørpeland. Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland
Arrangør:
Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune
Målgruppe:
Forvaltning, bønder, grunneigarar og andre med interesse for næringsutvikling og klima.

Bli med på seminar om grønt skifte i praksis med faginnlegg og utferd med tema CO2-fangst i skog og økonomisk vedproduksjon på Jørpeland tysdag 14. juni. 

Publisert 19.05.2022

I samarbeid med Skogselskapet i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune inviterer vi til fagseminar på Jørpeland. Seminaret skjer i samband med årsmøtet til Skogselskapet i Rogaland. 

Påmelding i skjemaet under innan 7. juni.

Møtelokalet har plass til 40 personar og påmeldingen blir tatt ned om vi overstiger dette antallet. Deltaking på årsmøte og seminar inkludert lunsj og anna servering er gratis. Du kan bli med på heile eller delar av dagen.

Det er god parkering like ved Rosehagen. Transport blir basert på personbilar på utferd. Det er greie forhold for parkering.  

Program for dagen

09.30 - 11.30

Ope årsmøte i Rogaland skogselskap.

Kaffi med noko attåt.

11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 18.00 Fagseminar. Sjå eige program under

Program for fagseminar

12.30 - 12.40 Velkomen til Strand Irene Heng Lauvsnes, ordførar i Strand kommune
12.40 - 13.00 Gode klimatiltak i skog Stein Bomo, Statsforvaltaren i Rogaland
13.00 - 13.30 Få betalt for å fange CO2 i eigen skog - karbonfangst med norsk klimaskog Anders Kristiansen, dagleg leiar i Trefadder AS
13.30 - 13.45 Spørsmål  
13.45 - 14.00 Beinstrekk og påfyll  
14.00 - 14.30 Kva må til for å tene pengar på vedproduksjon? Øyvind Stranna Larsen, Norsk ved - Forum for vedprodusenter
14.30 - 14.45

Spørsmål

 
 

UTFERD

Kaffi og mineralvatn med noko godt attåt

 
15.00 - 16.00 Aktuelle klimaskogareal – synfaring ved skytebanen på Jørpeland

Innleiing ved Rasmus Stokkeland, fagansvarleg Trefadder AS

Besøksadresse:  Leitevegen 115, 4100 Jørpeland   

16.15 -18.00 Profesjonell vedproduksjon – demonstrasjon og orientering  

Vert: Åshild og Svein Kjetil Rønnevik  

Besøksadresse:  Jørpeland Sag/trelast AS (Ryfylke vedlager) Kvalvågvegen 297, 4105 Jørpeland  

Dato:
14. juni 2022 09.30 - 18.00
Sted:
Villa Rosehagen Jørpeland. Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland
Arrangør:
Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune
Målgruppe:
Forvaltning, bønder, grunneigarar og andre med interesse for næringsutvikling og klima.