Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer

Dato:
19. mai 2022 09:00 - 10:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon innen plan, klima og landbruk, men det vil være kunnskap og kompetanse som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og allmennheten
Variert landskap i Suldal kommune. Foto: Birgit S. Hagalid.

Klimaendringene er en velkjent problemstilling, også i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og i dette webinaret ønsker vi å vise hvilke muligheter og verktøy kommunen har for å gjøre klimatiltak i sektoren skog- og arealbruk.

Publisert 02.05.2022

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, inviterer til faglig påfyll innen temaet skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer.

Sektoren Skog og arealbruk består av skog, dyrket mark, beite, vann og myr, bebygde arealer og annen utmark. NIBIO gir oss en kort innføring samt oppdatering på siste nytt innen kartverktøy innen skog- og areal som kan brukes i planprosesser.

Videre vil NIBIO komme inn på det nasjonale klimagassregnskapet, det kommunevise regnskapet for utslipp og opptak fra skog og arealbruk, og hvordan tiltak i skog- og arealbrukssektoren påvirker regnskapene. 

Dette blir det andre i en planlagt rekke på seks webinarer som Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune arrangerer sammen i 2022 innenfor temaet klima og naturmiljø.

Program

Datakilder for skog og arealbruk

Vi får høre om AR5, AR50, Arealtype myr og SR16

Jostein Frydenlund, NIBIO

Skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer

Vi får høre om det nasjonale klimagassregnskapet, kommuneregnskapet for arealbrukssektoren, og hvilke tiltak som påvirker regnskapet

Katharina Hobrak, NIBIO

Nye informasjonskilder

Vi får høre om Temakart for klimagassutslipp og klimatilpasning i Tønsberg og Drammen kommune, og den kommende arealbaserte klimagasskalkulatoren

Jostein Frydenlund, NIBIO

Vi hever blikket – oppsummering av dagens webinar

Anfinn Rosnes, Statsforvalteren i Rogaland

Svar på spørsmål fra chatten

Foredragsholderne svarer på spørsmål 

Foredragsholdere

Jostein Frydenlund er avdelingsleder for avdeling Landbrukskart ved Divisjon for kart og statistikk ved NIBIO, Ås

Katharina Hobrak rådgiver ved avdeling Skog og klima i Divisjon for skog og utmark ved NIBIO, Ås.

Praktisk informasjon

Påmelding: Du melder der på i skjemaet nederst på denne siden innen 18. mai.

Arrangementet vil foregå på Teams i webinarform og vil ha en varighet på rundt 1 time. Det vil være rom for å stille spørsmål til foredragsholderne.

Det er gratis å delta, men vi vil gjerne at du registrerer deg.

Webinaret blir tatt opp. Selv om du ikke har anledning til å delta under direktesendingen ber vi deg registrere deg dersom du ønsker å få tilsendt lenke til opptak.

Om skog- og arealbrukssektoren

Skog og arealbruk (LULUCF; land use, land use change and forestry) spiller en viktig rolle for klima, og kan både gi utslipp og opptak av klimagasser.

I EUs klimarammeverk mot 2030 er arealbrukssektoren en egen pilar med en egen forpliktelse om at utslippene fra sektoren ikke skal overstige opptaket (netto null utslipp), og på sikt skal ha et netto opptak. Det er egne regler for hver arealbrukskategori som bestemmer hvor mye av det faktiske opptaket og utslippet som kan telle med i vurderingen av om utslippsforpliktelsen for sektoren er oppfylt.

Informasjonen er hentet fra nettsiden til miljødirektoratet, og du kan lese mer om skog- og arealbrukssektoren her.

Dato:
19. mai 2022 09:00 - 10:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon innen plan, klima og landbruk, men det vil være kunnskap og kompetanse som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og allmennheten