Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om?

Dato:
24. februar 2021 09.30 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Innovasjon Norge og Rogaland Fylkeskommune
Målgruppe:
Bønder, jordbrukssjefar, skogbrukssjefar, næringssjefar, næringshagar og andre interesserte

Stor investeringsvilje blant bøndene i Rogaland har ført til at Innovasjon Norge i fjor var tomme for midlar før sommaren. Vil det skje i år også?

Publisert 01.02.2021

Innovasjon Norge skal også i år særleg prioritere ombygging frå båsfjøs til lausdrift i mjølkeproduksjonen og bruk under tretti mjølkekyr. Kva andre prosjekt kan det søkast midlar til?

Bli med på webinar 24.februar 2021 kl. 09:30-11:00 på Teams.

Program

 Status i næringa

 Statsforvaltaren

Prioriteringar i Rogaland

Rogaland fylkeskommune

Litt om prioritering, status m.m.

Innovasjon Norge

Pause  
Spørsmål/dialog  

 

Dato:
24. februar 2021 09.30 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Innovasjon Norge og Rogaland Fylkeskommune
Målgruppe:
Bønder, jordbrukssjefar, skogbrukssjefar, næringssjefar, næringshagar og andre interesserte