Tilskot til vidareutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2014

Navn Søker (arbeidsgiver)

Antall videreutd. Psykisk helsearbeid

Antall videreutd. Psykososialt arbeid barn og unge

Reise og oppholdsstipend (kroner)

Sum søknad (kroner)

Haugesund kommune

 

2

0

126 386

Hå kommune

3

 

26 000

143 377*

Karmøy kommune

3

 

0

139 342

Sandnes kommune

2

 

14 034

187 182

Vindafjord kommune

2

2

0

248 233

Suldal kommune

 

1

 

 87 104

Totalsum

10

5

40 034

931 624

*Opprinnelig søknadsbeløp er kr 207 360. Trekker fra kr 63 983 som er ubrukte midler fra 2013.