Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i Ressursportal.no

Foto: Mostphotos

Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" er nå publisert i Ressursportal.no. Portalen er utviklet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommuner og andre aktører.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2023

Utvalgte resultater fra "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" 

Visningene fra rapporten om "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" inkluderer informasjon om psykisk helse- og rusarbeid i kommunene knyttet til årsverk, rekrutteringsproblemer, boligsituasjonen, omfang av henvendelser, brukermedvirkning, arbeid knyttet til eldre og barn/unge, samt kompetansehevende tiltak.  

 

Resultatene fra IS-24/8 vises på kommune- og fylkesnivå, bydelsnivå for Oslo, og nasjonalt nivå. I de grafiske fremstillingene er det lagt vekt på muligheter for å kunne gjøre relevante sammenligninger, og raskt få et overblikk over resultater i ønskede områder gjennom ulike kartvisninger.  

Økning i antall som jobber innen rus og psykisk helse

I kommunene har antallet årsverk innen rus og psykisk helse økt jevnt siden 2016 med en økning på 283 årsverk fra 2021 til 2022. Totalt ble det rapportert for 17 074 årsverk i 2022, vises det til i en artikkel fra Helsedirektoratet om rapporten fra SINTEF

Situasjonen i Trøndelag

I flere av kommunene i Trøndelag blir det rapportert om utfordringer knyttet til å å rekruttere psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre helsepersonell til deres psykisk helse- og rustjenester. Resultater fra kartleggingen av trønderske kommuner ligger under temaområdet "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" på Ressursportal.no.

Om Ressursportal.no

Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet Ressursportal.no på oppdrag fra Helsedirektoratet. Nettsiden inneholder styringsinformasjon i form av statistikk, analyse- og metodeverktøy for landets kommuner. På Ressursportal.no finnes det grafiske visninger og tabeller som bidrar til å gjøre resultatene fra kartleggingen mer tilgjengelige.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.