Ivaretaking av personar med rus og psykiske lidingar i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2020

Personar med alvorleg psykisk liding og rusliding blir rekna som høgrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av eigen tilstand. Dei kan også utgjere ei auka fare for å smitte andre.

Det kan få store konsekvensar for denne gruppa og for samfunnet dersom alminnelege tilbod blir stengde. Personar med mindre alvorlege psykiske- eller ruslidingar kan oppleve auka symptomtrykk i denne perioden.

Du finn rettleiing på nettsida til Helsedirektoratet.

Tema i rettleiaren er

  • auka merksemd ved utskriving eller mangel på tilbod
  • oversikt over pasientgruppa, vurderer risiko og prioritert og utarbeide plan
  • halde oppe heimeteneste og lågterskeltilbod
  • tilgang på brukarutstyr
  • busituasjon

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.