10 gode grunnregler for medvirkning

Hvordan kan vi møte andre mennesker på en god og respektfull måte?

Publisert 07.02.2024

Nettverket for bruker- og pårørendeorganisasjoner, kompetansesentrene og Statsforvalteren i Rogaland har etter konferansen «Medvirkning – ka e problemet», utarbeidet 10 grunnregler for medvirkning. Disse er laget på bakgrunn av innspill fra gruppearbeid under konferansen.

Grunnreglene er ment som en veiledning i medvirkning og er laget på generelt grunnlag og er derfor egnet innenfor alle fagområder.

  1. Møt bruker og pårørende med respekt og vilje til å lytte
  2. Sett av god nok tid til å drøfte for å finne løsninger
  3. Ta bekymringer og erfaringer på alvor – de er opplevd
  4. Avklar tidlig hva som er avgrensinger ift taushetsplikt, og hva som kan snakkes om
  5. Sikre tverrfaglig deltakelse i tidlig fase der det er nødvendig
  6. Sikre at hele familieperspektivet er ivaretatt
  7. Trekk inn ressurser som kan bidra der klimaet mangler vilje eller tillit
  8. Gi tilbakemelding på hva som er gjort eller planlagt gjort
  9. Sjekk at tilbakemeldinger er mottatt og om det krever ny oppfølging
  10. Tilby arenaer for erfaringsutveksling eller informasjon/rådgivning/påfyll

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner