Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre mer effektiv og kvalitativt bedre oppfølging og rehabilitering av slagrammede.  

Publisert 15.08.2023

Helsedirektoratet har i samarbeid med tjenestene utarbeidet en Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag- oppfølging og rehabilitering, for å sikre etterleving av målsettingene i pakkeforløp fase 2. Tiltakene gjelder pasientforløpet fra slagenheten- og for de fleste pasienter- tilbake til hjemmet. 

 

Implementeringsplanen inneholder ulike tiltak, verktøy og sjekklister til bruk i arbeidet. Planen inneholder også webinar for å gi spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenesten mer innsikt og inspirasjon til å ta i bruk pakkeforløpet. 

 

Pakkeforløp hjerneslag- fase 2 er et standardisert pasientforløp for slagrammede. Pakkeforløpet er utviklet for å sikre et godt organisert, helhetlig og standardisert pasientforløp, uanhengig av bosted og uten unødvendige forsinkelser. Nasjonal faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag danner kunnskapsgrunnlaget for pakkeforløpet. 

 

Pakkeforløpet fase 1, den akutte fasen av hjerneslag, er godt implementert. Pakkeforløp fase 2 gjelder oppfølging og rehabilitering de tre første månedene etter utskriving fra slagenheten. Denne fasen er krevende, der både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten inkludert fastlegene er involvert. For å sikre god oppfølging i henhold til pakkeforløpets krav er det derfor behov for en egen implementeringsplan for fase 2.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.