Ny søknadsfrist for lønstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane – Kapittel 762 post 63

Helsestyresmaktene har avgjort at fristen for kommunane til å søkje om lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradnivå skal utvidast til 1. november 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2015

Det er også høve til å kunne søkje lønstilskot for heile 2015, ikkje berre for hausten 2015 slik det tidligare er annonsert.

Vi viser til ny kunngjering og informasjon på Helsedirektoratet sine heimesider for meir informasjon om endringa og for å søkje.