Etablering av regionalt nettverk for Huntington sjukdom i Rogaland

NKS Olaviken vil etablere nettverk for fagpersonar i Rogaland som arbeider med pasienter med Huntington sjukdom. Dei ønskjer difor kontakt med aktuelle fagpersonar i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.09.2015

Helsedirektoratet har gitt NKS Kløverinstitusjonar i oppdrag å etablere eit fagnettverk for kommunale pleie- og omsorgstenester til personar med Huntington sjukdom. Det er danna ei arbeidsgruppe med representantar frå Landsforeningen for Huntington sjukdom, NKS Olaviken, Senter for Sjeldne diagnosar og NKS Kløverinstitusjonar.

Nettverket har som hovuddmål å bidra til samarbeid og fagleg utvikling for dei ulike fagmiljøa innan helse- og omsorgstenester relatert til Huntington sykdom.

NKS Olaviken driftar eit regionalt fagnettverk i Hordaland, samt rettleiar og underviser. Dei tilbyr også fagpersonar hospitering Dette er eit gratis tilbod til fagpersoner i kommunane som arbeider med menneskje med Huntingtons sykdom.

Helsedirektoratet ber no NKS Olaviken om å etablere nettverk også i Sogn og Fjordane og Rogaland. Dei ønskjer difor kontakt med aktuelle fagpersonar i Rogaland

Om du jobber med personar med Huntington sykdom, eller veit om noken så ta kontakt med:

NKS Olaviken