Forslag til ny rettshjelpslov med tittelen «Likhet for loven»

Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020: 5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshjelp, den 30.04.2020 fremlagt forslag til ny lov.

Forsalget er i sin helhet rettet mot personer som ikke selv har økonomi til å kjøpe advokattjenester.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.05.2020

Utvalgets leder trakk frem tre viktige momenter fra NOU-en under overleveringen av forsalget til justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

  • Utvalget vil endre de økonomiske vilkårene for rettshjelp
  • Utvalget mener flere må få mer rettshjelp enn tidligere (25% av befolkningen)
  • Fylkesnemnder og domstoler må behandle barnesaker mer effektivt.

Det er ellers interessant å se at det foreslås en sentralisering av rettshjelpsforvaltningen.

Gjennomgående i forslaget er det at man ønsker at saker skal avsluttes så tidlig som mulig, og før sakene når domstolene.

 

Se lenke til pressemelding og NOU 2020:5

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettshjelpsutvalget-foreslar-ny-lov-om-stotte-til-rettshjelp/id2700713/