Ny nasjonal veileder psykisk helse barn og unge

Helsedirektoratet har nylig publisert veilederen "Psykisk helse barn og unge". Veilederen retter seg mot kommunene, og skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.

Publisert 03.11.2023

Veilederen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for barn og unges psykiske helse, legger vekt på betydningen av tversektorielt samarbeid og tar opp spørsmål knyttet til rusmiddelproblematikk og vold, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Formålet med veilederen er å sikre at barn og unge mellom 0-25 år blir ivaretatt på en god måte i alle kommuner.

Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Du finner veilederen her:Psykisk helsearbeid barn og unge - Helsedirektoratet 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner