Kontaktpersoner på tilskudd

Fylkesmannens kontaktpersoner på de ulike tilskuddsordningene for landbruksforetak og beitelag finner du nedenfor. I høyremargen ligger en liste med kontaktinformasjon til saksbehandlerne våre og lenker til mer informasjon for noen av tilskuddsordningene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2012

Avløsning ferie og fritid

 • Åge Ystad
 • Hans Christian Jarnæs

Fylkesvise midler i klima- og miljøprogrammet

 • Åsa Hellem

Miljøtilskudd i jordbruket

 • Arne Farup
 • Åsa Hellem

Miljøtilskudd til beitelag

 • Arne Farup
 • Hans Christian Jarnæs

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 • Gunnar Nygaard
 • Hans Christian Jarnæs

Produksjonstilskudd i jordbruket

Kommunen treffer vedtak om produksjonstilskudd. Fylkesmannen er klageinstans.

 • Åge Ystad
 • Hans Christian Jarnæs

Skjøtsel i utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Gjelder to områder i Nordland: Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold, og Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug.

 • Arne Farup 
 • Åsa Hellem

Skjøtsel i Vegaøyan verdensarvområde

 • Arne Farup
 • Åsa Hellem

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

 • Åsa Hellem
 • Hans Christian Jarnæs

Sykdomsavløsning

 • Grete Nytrøen Kvavik
 • Hans Christian Jarnæs

Tidligpensjon

 • Åsa Hellem
 • Hans Christian Jarnæs

Tiltak i beiteområder

 • Grete Nytrøen Kvavik
 • Hans Christian Jarnæs

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.