Foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2022

Kåtebygging i regi av Nybrot økologiske fjellgård. Gården ble tildelt fjorårets kulturlandskapspris i Nordland. Foto: Gunder Grasmark.

Fristen for å nominere kandidater er 1. oktober. Med unntak av 2020 har prisen blitt delt ut hvert år siden 1997. Utdelingen skjer normalt i desember under åpning av årets siste samling av Nordland fylkesting.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.09.2022

Formålet med Kulturlandskapsprisen Nordland er å bidra til oppmerksomhet rundt bærekraftig drift av jordbruksarealene i fylket. Prisen skal også sette fokus på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer. Den skal være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet.

Prisen er opprettet av Statsforvalteren i Nordland, med Landbruksforum Nordland som jury. Forumet har medlemmer oppnevnt av Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog, Nordland fylkeskommune, Sametinget, KS Nordland, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Statsforvalteren i Nordland.

I 2021 ble prisen tildelt Louise Fontain og Torbjørn Prytz. De fikk prisen for sitt arbeid med å bygge opp og drive Nybrot økologisk fjellgård i Skarmodalen i Hattfjelldal kommune.

I juni i år ble kommunene, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og faglagene i landbruket oppfordret til å foreslå kandidater, se vedlagte brev. Også andre kan sende inn forslag til sfnopost@statsforvalteren.no, og med kopi til fmnoafa@statsforvalteren.no. Ved nominasjon av kandidater skal det vedlagte skjemaet brukes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.