Nasjonal Inn på tunet-konferanse 29. august

Eirik Arntsen, Ingrid Roaldsen og Linn Sund fra prosjektgruppen hos Statsforvalteren i Nordland er noen av de du møter under Inn på tunet-konferansen.

Vil du lære mer om Inn på tunet og hvordan velferdstjenester på gård kan bli et tilbud til innbyggerne i din kommune? Meld deg på den nasjonale Inn på tunet-konferansen 29. august som oppsummerer erfaringene fra Inn på tunet-løftet. 

Publisert 22.06.2023

Erfaringer fra pilotprosjektene i Norge

Landbruksdirektoratet inviterer til en nasjonal Inn på tunet-konferanse som formidler kunnskap og erfaringer fra de fire pilotprosjektene som har vært gjennomført i perioden 2020-2022:

  1. Inn på tunet til elever i grunnskolen som er gjennomført i utvalgte kommuner i Nordland
  2. Inn på tunet til elever i videregående skole som er gjennomført i Møre og Romsdal
  3. Inn på tunet til personer med demens som er gjennomført i Oslo og Viken
  4. Inn på tunet som et tilbud til personer som har behov for arbeidstrening, språktrening og/eller har utfordringer med psykisk helse og rus, som er gjennomført i Vestland

Pilotprosjektene har spesifikt undersøkt hvilke barrierer kommunene møter når de ønsker å kjøpe Inn på tunet-tjenester til sine innbyggere. 

Påmelding

Landbruksdirektoratets nettsider kan du lese mer om konferansen og finne påmeldingsskjema. Konferansen gjennomføres som en digital sending fra Aaraas gård 29. august kl. 12:00-14:00.

Inn på tunet til elever i Vågan kommune

Statsforvalteren i Nordland har gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med målsetting om at pilotkommunene skal tilby Inn på tunet til elever i grunnskolen. Kommunene Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan har jobbet med administrativ og politisk forankring, rekruttering av Inn på tunet-tilbydere og ikke minst etablering av et tilbud til elever i grunnskolen. 

På den digitale konferansen 29. august vil Statsforvalterens prosjektgruppe fortelle viktigheten av et tverrfaglig samarbeid for å realisere Inn på tunet i kommunene. Sist, men ikke minst, vil det bli et innslag fra Stall Fagerbakken i Vågan kommune. Her vil oppvekstsjef, lærer og tilbyder fortelle hvordan de har gått frem når de har etablert et Inn på tunet-tilbud til alle 3. klassingene i Vågan kommune. 

Prosjektgruppen hos Statsforvalteren i Nordland har blitt intervjuet til den nasjonale Inn på tunet-konferansen. Foto: Nikolas Gogstad

Program

Velkommen  Statssekretær Wenche Westberg og
Eier og driver av Aaraastunet, Margrethe Henden Aaraas 
Godkjenningsordningen for Inn på tunet gårder  Bjørn Austad Hvaleby, Stiftelsen Norsk Mat 
Inn på tunet i skolen Ingrid Roaldsen, Eirik Arntsen og Linn Sund, Statsforvalteren i Nordland 
Kathrine Pedersen, Rådgiver Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
Camilla Viola Eilertsen, Inn på tunet-tilbyder, Stall Fagerbakken 
Veslemøy Drangevåg og Stine Marring Lislien fra Vågan kommune 
Jostein Brobakk fra Nordlandsforskning 
Sofasamtale- bruk av Inn på tunet i skolen  Tom Brauter, Inn på tunet tilbyder 
En rektor, Innlandet 
Elisabeth Augedahl, Lier kommune
Inn på tunet i arbeidet med integrering Khaled Alobeid tidligere deltaker i et Inn på tunet tilbud
Babek Hosami, Vestland fylkeskommune 
Kartlegging av Grønt arbeid Geir Møller, Telemarksforskning 
Innkjøp av Inn på tunet tjenester  Irene Kildebo, Advokatfirmaet Kildebo AS 
Inn på tunet i demensomsorgen  Signe Tretteteig, Stiftelsen Aldring og helse 
Sofasamtale- bruk av inn på tunet i demensomsorgen  Kristin Ekbråthen, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Linda Kristin Svendsen, Nittedal kommune 
Signe Tretteteig, Stiftelsen Aldring og helse 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.