Fire nye marine verneområder i Nordland

Regjeringa har i dag opprettet fire nye marine verneområder i Nordland: Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy, Karlsøyfjorden i Bodø, Nordfjorden i Rødøy og Innervisten i Vevelstad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020 av Administrator

Norge har en målsetning om å ta vare på havet for framtidige generasjoner. Ett av grepene man gjør for å oppnå dette er å verne sjøområder.

Noen sjøområder vernes fordi de har spesielle naturverdier, mens andre vernes for å sikre representative naturområder for landsdelen.

De nye verneområdene:

Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde/Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo (92,3 km2) i Hamarøy har stor spennvidde i naturforhold. Området omfatter strømrike sund som er viktige for biologisk mangfold i havet, poller med liten vannutskifting hvor artene lever under marginale forhold, samt områder med grunt vann som har stor produksjon av krepsdyr og andre små marine organismer.  (Mer informasjon her)

Karlsøyfjorden marine verneområde (162,4 km2) i Bodø et åpent kystområde som er representativt for kystområdet i Ytre Vestfjorden. Området har stor spennvidde i naturtyper med grunne partier ved fastlandet, en dyp renne og et kupert skjærgårdsområde. I tillegg har området et rikt plante- og dyreliv på sjøbunnen. (Mer informasjon her)

Nordfjorden marine verneområde (11,6 km2) i Rødøy har spesielle miljøforhold. Fjorden er lang og smal, og er omkranset bratte fjellvegger. Nordfjorden er påvirket av smeltevann fra Svartisen med mye finpartikler. Den indre delen av Nordfjorden er et terskelbasseng, mens den ytre delen er åpen ut mot Melfjorden. Den indre delen av Nordfjorden marine verneområde overlapper med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. (Mer informasjon her)

Innervisten marine verneområde (5,1 km2) i Vevelstad er et terskelbasseng i indre delen av Vistenfjorden. Området omfatter meromiktiske innsjøer, med ferskvann i øvre vannlag og saltvann i nedre, og marine grotter. De spesielle hydrografiske forholdene gjør at området har et spesielt plante- og dyreliv. (Mer informasjon her)

Ferdsel og fiske som før

De fire marine verneområdene er knyttet til havbunnen og de som lever på den. Områdene har en egen forskrift som regulerer hva som er tillatt og forbudt innenfor området.

Vernet er hovedsakelig et vern mot store fysiske inngrep på sjøbunnen, som for eksempel utfyllinger, etablering av installasjoner på sjøbunnen, samt graving og dumping av masser. Ferdsel og fiske vil være tillatt som før.

Nordland har nå fem marine verneområder. Saltstraumen marine verneområdet ble opprettet i 2013. 

Se kart og ytterligere beskrivelser av alle marine verneområder i Nordland på våre nettsider her.

Fakta:

  • 23. juni 2020 opprettet regjeringen ni nye marine verneområder i landet. Disse ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylker. Det er nå totalt 15 marine verneområder i Norge. Nordland har tilsammen fem marine verneområder.  Her er pressemeldingen fra regjeringen.
  • Regjeringa har som mål at et representativt utvalg av havområdene skal vernes for framtida. Vern av områdene er også norske bidrag til å oppfylle målsettingene i internasjonale konvensjoner og avtaler Norge er part i.
  • FNs bærekraftmål 14 om livet i havet har som ambisjon å bevare og bruke havet- og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.