Presse

Statsforvalteren i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker. 

Her finner du våre pressemeldinger.  For andre aktuelle nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Statsforvalteren her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.07.2017 av Administrator

Informasjonsmøte i Tysfjord

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.


Publisert 12.07.2017

H.K.H Kronprins Haakon til Evenes 29. august

H.K.H. Kronprins Haakon deltar på avslutningsmarkeringen av det samiske bygningsregistreringsprosjektet tirsdag 29. august 2017 på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune. 


Publisert 06.07.2017 av Administrator

Nulltoleranse mot mobbing

1. august skjer det endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.


Publisert 30.06.2017 av Administrator

Starter forebyggende arbeid i Tysfjord

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) gir full tilslutning til Fylkesmannens planskisse for oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. - Vi er glad for at departementet vil bidra til å støtte Tysfjord kommune i en vanskelig situasjon, og at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.


Publisert 30.06.2017 av Administrator

Pressemelding fra KMD: Følger opp Tysfjord-samfunnet

– Storsamfunnet har et ansvar for å bidra når et lokalsamfunn som Tysfjord opplever en så alvorlig situasjon. Dette er et lokalsamfunn som er rammet av en krise, der både folk og kommunen trenger bistand. Nå starter vi arbeidet med å sette i verk nødvendige tiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 


Publisert 17.11.2016

Tilsyn med Tysfjord kommune - meldeplikten og barnevernets arbeid med meldinger

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet som varsles nå er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 


Publisert 04.11.2016

Tilsyn med Tysfjord kommune - Storjord oppvekstsenter

Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn for å bidra til at elevene får et godt utbytte av opplæringen. Stedlig tilsyn vil bli gjennomført i uke 48.


Publisert 31.10.2016

Roar Høgsæt slutter som fylkesmiljøvernsjef


Publisert 12.10.2016

Fylkesmannens brukerundersøkelse 2016

Vi gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge hvordan brukere opplever oss. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i arbeidet med å forbedre tjenestene våre. Svarfristen er 26. oktober.


Publisert 29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Rapporten og sammendrag av utredningsdokumenter fra kommunene kan lastes ned.