Har du sett gaupespor?

Spor etter familiegruppe av gaupe i Saltdal
Spor etter familiegruppe av gaupe i Saltdal Foto: Vegar Pedersen / Statens naturoppsyn.

Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

Publisert 24.11.2023, Sist endret 24.11.2023

Alle innmeldinger av familiegrupper av gaupe honoreres med kr 3000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende regler.

Vi håper at flest mulig melder fra om observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller eventuelle observasjoner, bilder eller film av dyr. Du kan raskt melde inn dette til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringssesongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. Etter registreringssesongen bruker Rovdata disse dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har i fylket.

Alle som er dusørberettiget vil bli kontaktet av Statsforvalteren når registreringssesongen er over. Dusør regnes som skattepliktig inntekt.

For mer informasjon kan du trykke her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.