Motorferdsel

Oppdatert 02.05.2024

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Kurs og veiledningsmateriell

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan bruke. Veiledningen gjør det lettere for kommuner å gjøre lovlige og kontrollerbare vedtak. Målet er likebehandling og å ivareta natur, dyreliv, friluftslivinteresser og rein. Selv om målet er lik praksis, gjør regelverket at noe vil være forskjellig fra kommune til kommune.

Nettkurs (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)
Presedensarkiv (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2022

Opphever vedtak om ny snøscooterløype i Trøndelag

Statsforvalteren i Nordland opphever Holtålen kommunes vedtak om å opprette Gauldalsløypa.