Opphever vedtak om ny snøscooterløype i Trøndelag

Statsforvalteren i Nordland opphever Holtålen kommunes vedtak om å opprette Gauldalsløypa.

Publisert 06.05.2022

Kommunestyret i Holtålen sa i desember 2020 ja til å opprette snøscooterløypa. 

Kommunen mottok fem klager på vedtaket, der Statsforvalteren i Trøndelag var en av fem som leverte inn klage.

Statsforvalteren i Nordland ble derfor satt til å behandle klagene på kommunens vedtak, og har nå avgjort at vedtaket oppheves.

Dersom kommunen fortsatt ønsker at løypa skal etableres, må kommunestyret vedta forskrift og kart som på en entydig og forståelig måte viser hvor løypa skal gå.

Kommunen må i tillegg på nytt gå i dialog med reindriftsnæringen og Statsforvalteren i Trøndelag når det gjelder løypas konsekvenser for reindrifta.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.