Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruksforvaltning i kommunen - kurs for nytilsatte

Dato:
24. februar 2021 08.30 - 25. februar 2021 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning, primært nytilsatte
Påmeldingsfrist:
1. februar 2021 23.59

Kurset gir overblikk over oppgaver og verktøy for kommunenes landbruksforvaltning. Du får også mulighet til å bli kjent med medarbeidere i andre kommuner og hos Fylkesmannen/Statsforvalteren i Nordland. 

Publisert 13.11.2020

Kommunenes landbruksforvaltning har et bredt arbeidsfelt og det er mye å sette seg inn i når du er ny. Vi inviterer derfor til to dager, der du får møte mange oss på landbruks- og reindriftsavdelinga, får informasjon om våre forventninger til kommunens saksbehandling, oversikt i over viktige frister og verktøy du må bruke i jobben.

Siden vi bare har to dager kan ikke alt bli like dyptpløyende, men i løpet av disse to dagene vil du få en god oversikt du kan bygge videre på. 

Målgruppe

Vi ønsker primært å nå medarbeidere i kommunene (saksbehandlere og ledere) som har ansvar for landbrukssaker, og som er ansatt i løpet av de siste tre årene. 

Program

Program ligger under Dokumenter.

Praktisk informasjon

På grunn av smitteverntiltak blir kurset digitalt. Vi sender lenke for oppkobling noen dager før kurset.

Kostnader

Kurset er gratis.

Påmelding

Påmeldingsfristen var 1. februar. Kontakt oss hvis du ønsker å melde deg på etter fristen.

Presentasjoner

Presentasjonene våre lastes opp på siden her etter kurset.

Påmeldingsskjema

Jeg melder meg på

Onsdag 24. februar
Torsdag 25. februar

Vi vurderer å sette opp en egen skogøkt, dersom det er interesse for det. Kryss her hvis du ønsker å delta, så kontakter vi deg når det er avgjort om det blir, og når.

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.