Jasska/Trygg - Tysfjordprosjektet

Høsten 2017 ble det satt i gang et eget oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av flere overgrepssaker i Tysfjord.  Målet med prosjektet har vært å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden. Prosjektet pågikk ut 2019.

Fylkesmannen fikk oppdraget med å koordinere prosjektet og lagde en planskisse med forslag til tiltak. (Se vedlegg).

Prosjektet fikk navnet "Jasska/Trygg" og ble ledet av Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.

Les også: Takker for stor innsats i Jasska/Trygg prosjektet

Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for prosjektstyringen mellom de ulike delprosjektene. (Se navneliste på siden her.)

9 millioner kroner tildelt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelte 9,9 millioner kroner til prosjektet over en periode på 2,5 år. 

Prosjektet pågikk fra høsten 2017 og ut 2019.

Se linker til sluttrapporter fra prosjektleder og styringsgruppa på siden her. 

Organisering av prosjektarbeidet

Prosjektet  ble delt opp i fem delprosjekter.  

Prosjekt 1: Akutt beredskap og oppfølgning av ofre, overgripere og pårørende

Målsetting: Kommunen må kunne sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til personer som har opplevd vold og seksuelle overgrep og andre som er berørt av dette. Kommunen må arbeide for likeverdige tjenester uavhengig av etnisitet og religion.

Prosjekt 2: Opplæring av barn og unge

Målsetting: Bygge bevissthet rundt grensesetting. Utvikle et undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal styrke barn og unges kompetanse i hva overgrep er og gi dem mot til å si nei. 

Prosjekt 3: Avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt

Målsetting: Alle som arbeider med barn og unge skal ha kunnskap om og kjenne igjen tegn på at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, andre former for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. 

Prosjekt 4: Helhetlig oppvekstplan for kommunen

Målsetting: Veiledning og bistand til å utvikle en strategisk oppvekstplan for kommunen. Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge sikres et godt og trygt oppvekstmiljø

Prosjekt 5: Tillitsbygging 

Målsetting: Bygge tillitt mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene
skal blant annet fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og
verdighet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.12.2017 av Administrator

Tysfjord får 2,4 millioner til tillitsbygging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger 2,4 millioner kroner over to år til et prosjekt om tillitsbygging i Tysfjord kommune. Prosjektet er en del av oppfølgingsplanen etter overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord.


Publisert 12.12.2017 av Administrator

Prosjektleder tilsatt i Tysfjord

Tor Erik Rønne (44) er ansatt som prosjektleder i Tysfjord kommune. Rønne skal lede arbeidet med å følge opp ofre og iverksette langsiktig, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge.


Styringsgruppa:

Styringsgruppa:

 

Fylkesmannen:

Tom Cato Karlsen
Monica A. Iveland
Robert Isaksen

Tysfjord:

Tor Asgeir Johansen
Arne Kvensjø

Hamarøy:

Jan Folke Sandnes
Erik Andre Hopland

Politiet:

Aslak Finvik
Hans Kristian Grunnvoll

Arran:

Lars Magne Andreassen
Anne Kalstad Mikkelsen