Takker for stor innsats i Jasska/Trygg-prosjektet

Prosjekt Jasska/Trygg er ved veis ende, men arbeidet med å bekjempe omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep videreføres. I denne nyttårshilsen retter prosjektleder Tor Erik Rønne en stor takk til alle som har bidratt i prosjekteperioden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.12.2019

Tor Erik Rønne, prosjektleder for Jasska/Trygg.Vi er nå ved veis ende for prosjektfasen for Jasska/Trygg. Herfra skal innsatsen driftes videre i kraft av de nye kommunene.

Ved god medvirkning fra svært mange lokale og eksterne bidragsytere, ildsjeler og profesjonelle, er det gjort en enorm innsats de siste årene, som har resultert i en utvikling vi ikke finner maken til noe annet sted i Norge. Det er veldig mye å glede seg over!

Jasska oppsummert i noen nøkkeltall og stikkord:

 • Ett stort prosjekt, med fem delprosjekt og mer enn 50 ulike koordinerte tiltak og prosesser av større omfang.
 • En øvelse i samarbeid: Vi forener ressurser på tvers av ulikheter, lokale og eksterne.
 • Fokus på å styrke helhetstenkning,samordning og samskapning-
 • Massivt med kunnskapsbygging hos barn og voksne, og utviklingsarbeid på systemnivå.
 • Det er holdt 48 åpne arrangementer av typen: konferanser, fagdag, seminar, konsert, o.l, åpne for deltakelse fra ulike målgrupper.
 • I overkant av 800 personer har deltatt på kurs i avdekkings- og handlingskompetanse.
 • I overkant av 900 personer har deltatt på kurs i samisk kulturforståelse.
 • 150 ledere og fagfolk har deltatt på fulldags øvelse i håndtering av observasjoner, bekymringer og akutte situasjoner med omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
 • Flere hundre aktive bidragsytere har jobbet med gjennomføring av tiltak og prosesser.

  Og mer kan det bli… Effekten av dette arbeidet vil høstes for fullt om man sikrer ivaretakelse med kontinuitet og trykk på det arbeidet som pågår.

Prosjektet ble i desember 2019 tildelt Justisdepartementets pris for Samarbeid- og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner.

Dette er i tillegg til å være en solid anerkjennelse av alle som har bidratt, også en gavepakke til de nye kommunene, ved at prisen lett gir mulighet for å markedsføre seg innad og utad som kommuner som tar ansvar for å forebygge, sikre bedre vern, gi trygghet og ivaretakelse.

Bruk muligheten! Ogikke minst - Lev opp til prisen! I dette ligger mulig verdiskapning og reduksjon av kommunale kostnader verdt svært mange millioner, i tillegg til ivaretakelse av liv og livskvalitet.
Prispengene på kr 250 000 vil bli ivaretatt av Fylkesmannen i Nordland, for tildeling til videreføring av tiltak i 2020 i Hamarøy og Narvik.

I mitt virke rundt om i Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Narvik har jeg hatt gleden av å møte utrolig mange flotte, engasjerte og dyktige ansatte og ildsjeler, som har delt av kunnskap og erfaringer og slik gjort dette arbeidet mulig. Mange av dere har i tillegg satt personlige spor i meg som jeg tar med meg videre i livet. Tusen takk til dere alle!

De største heltene i dette arbeidet, er de modige kvinner og menn som over tid har tatt høyt til ordet for å fremme økt åpenhet om alvorlige krenkelser med vold og overgrep. Utsatte og pårørende som har bydd på seg selv og sine, og trosset farene for personlige tap i brutte relasjoner og ubehag ved negative reaksjoner og sanksjoner fra omgivelsene. Uten dere hadde vi ikke vært der vi er i dag, med positiv utvikling. Dere har min dypeste respekt! Som samfunn er vi dere stor takk skyldig.

Med dette ønsker jeg dere alle et godt nytt år! Lykke til med videreføring av innsatsen mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep!

Tor Erik Rønne

FAKTA OM JASSKA/TRYGG:

 • Prosjektperiode: Fra høsten 2017 og ut 2019.
 • Mål: Følge opp overgrepsutsatte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i framtiden.
 • Fylkesmannen har koordinert prosjektet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
 • Prosjektet har vært ledet av Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.