Jasska/Trygg fikk årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 er tildelt prosjektet Jasska/Trygg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2019

- Dette er svært gledelig, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen som tok i mot prisen på RVTS Sør sin konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Kristiansand i dag, tirsdag 10. desember.

- Arbeidet i prosjektet har vist at det er mulig å skape en positiv utvikling på tross av begrensende rammefaktorer, gjennom samordnet og koordinert arbeid av mange. Slik skapes det i sum en bevegelse mot økt åpenhet, tillit og trygghet.

Prosjektperioden avsluttes nå ved nyttår, og håpet er da at man klarer å opprettholde og bygge videre på resultatene fra Jasska, samt de gode samarbeidsrelasjonene som er skapt,  sier Tom Cato Karlsen.

Forebygging

Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

– Regjeringens klare målsetning er å redusere vold i nære relasjoner. Vi vet at et godt lokalt samarbeid er helt nødvendig. Jasska/Trygg får prisen for det omfattende arbeidet prosjektet har gjort i Tysfjord kommune, sier statssekretær Alf Erik Andersen i en pressemelding fra departementet.

Koordinering

Prosjektet ble etablert høsten 2017 etter avdekningen av en rekke overgrepssaker i Tysfjord kommune i Nordland. Fylkesmannen i Nordland har hatt oppdraget med å koordinere prosjektet og lagde også planskisse med forslag til tiltak.

- Det er mange som har bidratt i prosjektet, men hvis jeg skal trekke fram en person må det bli prosjektleder Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune, som har gjort en formiddabel jobb, sier fylkesmannen.

Jasska/Trygg består av fem delprosjekter og har en todelt målsetting:

  • følge opp de berørte etter overgrepssakene i Tysfjord kommune
  • iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden

Jasska/Trygg får prisen for det omfattende endrings- og utviklingsarbeidet som er gjort gjennom prosjektet.

Prosjektet beskrives som en øvelse i samarbeid der ressurser forenes på tvers av ulikheter, og der både lokale og eksterne krefter deltar. Prosjektet omfatter en massiv kunnskapsbygging hos både barn og voksne, og et omfattende utviklingsarbeid på systemnivå.

Prismidlene på 250 000 kroner skal benyttes til prosjektet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.