Opplæring på og i samisk

Opplæringa skal være etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I forvaltningskommunene, skal opplæringa i alle fag være etter Læreplaner-samisk. Det samme gjelder elever utenfor de samiske distriktene hvis de får opplæring samisk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2020

Elevene velger selv hvilke av de samiske språkene de ønsker opplæring i, og elevene kan velge samisk som første- eller andrespråk. Innholdet i opplæringa skal altså være etter læreplanen for samisk, uavhengig av om opplæringa er organisert som fjernundervisning eller med en stedlig lærer i elevens hjemkommune.

Rundskriv Udir-1-20xx fastsetter fag- og timefordelingen, og her går det frem hvor mange timer elevene skal ha i samisk. Rundskrivet angir et minimumsantall timer angitt i 60-minutters enheter.

Dersom eleven har samisk som førstespråk, gjelder følgende:

 • 1.-4. trinn: minst 642 årstimer á 60 minutter, i snitt 160 timer per år
 • 5.-7. trinn: minst 312 årstimer totalt for trinnet, i snitt 104 timer per år
 • 8.-10.trinn: minst 284 årstimer totalt, i snitt 94 timer per år

For samisk som andrespråk gjelder følgende:

 • 1.-7. trinn: minst 608 årstimer totalt, i snitt 87 timer per år
 • 8.-10.trinn: minst 228 årstimer totalt, i snitt 76 timer per år

Det er mulig å tilpasse dette slik at eleven får noen timer flere ett år og noen timer færre et annet år.

Elever på barnetrinnet som har opplæring i samisk, skal ha minst 1562 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn andre elever har i norsk (jf. tabell 1).

Organiseringen av opplæringen i samisk kan gjøres på ulike måter:

 1. Elever med samisk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5462 timer)
 2. Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet kan brukes til opplæring i samisk eller finsk
 3. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer

På ungdomstrinnet skal elevene ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn andre elever har i norsk (jf. tabell 1).

Organiseringen av opplæringen i samisk vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket. Elever med samisk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning i tillegg til samisk kan opplæringen i samisk organiseres på ulike måter:

 1. Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
 2. Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk.
 3. Punkt en og to kan kombineres. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer.

Fjernundervisning

Når skoleeier ikke klarer å skaffe egen samisklærer, må skoleeier selv kontakte tilbyder av fjernundervisning og inngå avtale om opplæring for sine elever. Dette henger sammen med at det er kommunen/fylkeskommunen som har ansvaret for at elevene får opplæringen de har krav på, også når det gjelder samisk.

Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for fjernundervisning i sør- og lulesamisk, Fylkesmannen i Troms og Finnmark for fjernundervisning i nordsamisk. Informasjon om hvem som tilbyr fjernundervisning finner dere i menyen til høyre (Veileder – organisering av fjernundervisning).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.