Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging

Fylkesmannen har laget et foredrag om barnehagelovens § 19g og ordinært barnehagetilbud.

Publisert 29.10.2020

Foredraget tar for seg aktuelle punkter innen spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne og litt om ordinært barnehagetilbud i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp.

Innholdet er satt opp ut fra hva som går igjen i veiledninger og utfordringer i fylket.

Kontaktpersoner

Lenker