Barnehagebarn skal ha et godt og trygt barnehagemiljø

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2019

Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Vi innfører en aktivitetsplikt for barnehagen som skal sikre at alle barn opplever det som trygt og godt i barnehagen, fortsetter han.

Regjeringen vil forsterke det forebyggende arbeidet og innføre en aktivitetsplikt i barnehagen.

Forslaget til lovendringer i barnehageloven med forskrifter går på offentlig høring 12. august. Høringsfristen er 13. november 2019. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.