Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
29. april 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Tilskuddsordningen er forlenget til 01.04.2022. Ny søknadsfrist er 29.04.2022.

 

Stortinget har nasjonalt bevilget midler for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger, som får fravær grunnet karantene. Tiltaket er utvidet til å gjelde til 01.04.2022, og tilskuddsordningen er delegert til Statsforvalteren.

 

Publisert 01.09.2020, Oppdatert 11.02.2022

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlegene er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendig næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntekstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden. I revidert regelverk (08.02.2022) er praksiskompensasjon på kroner 10 313 per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Praktisk informasjon

  • Kommunene oppfordres til å søke løpende. Tilskuddsordningen gjelder til 01.04.2022. Det betyr at det er fastlegens sykefravær t.o.m. 31.03.2022 som blir kompensert.
  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.
  • Krav til søknadens innhold og tildelingskriterier står under pkt. 3 og 4 i tilskuddsregelverket som ligger i fanen til høyre.

Søknaden sendes til sfmrpost@statsforvalteren.no 

 

 

Søknadsfrist:
29. april 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner