Presentasjonar frå regional plankonferanse 17.-18. oktober 2016

17. og 18. oktober 2016 arrangerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune, regional plankonferanse på Quality hotel Alexandra i Molde.  Det var nærare 130 personar tilstades på dei to dagane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.10.2016

Vi er nøgd med oppmøtet frå kommunane og spesielt nøgd med at det var fleire av dei private aktørane som var tilstades.  Med foredragshaldarar frå både inn- og utland vart det dukka ned i tema innanfor miljø og naturmangfald, samordna bustad,- areal- og transportplanlegging, universell utforming og fleire spennande eksemplarpå medverknadsprosessar i planlegginga.

Dag ein fikk ein nydeleg avslutning med omvising og minikonsert med Beate Mordal og Nicolás Royez på Krona på Romsdalsmuseet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune vil takke alle som deltok og bidro til to lærerike og innhaldsrike dagar.  Nedanfor og i høgremargen finn ein som avtalt føredraga og presentasjonane frå konferansen.

 

17. oktober

Nytt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet
v/Bjørn Casper Horgen, KMD planavdelinga, avdelingsdirektør for kommunal – og arealseksjonen

Å setje mennesket i sentrum: ein introduksjon til korleis ein kan byggje gode lokalsamfunn
v/Hilde Evensmo, samfunnsgeograf, CITITEK

Naturmangfaldlova
v/Maria Aastum, rådgivar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

KU/naturmangfaldlov/planprogram
v/Hilde Marie Prestvik, ansvarleg for planprosess, Statens Vegvesen

Universell utforming og samordna bustad-, areal- og transportplanlegging
v/Anne Helene Midtveit, parkforvalter, Hamar kommune

Haugalandsplanen - regional bustad-, areal og transportplan
v/Bernt Østnor, rådgivar, Rogaland fylkeskommune

Erfaringar frå arbeidet med lokal bustad-, areal og transportplan
v/Liv Kjersti Finholt, koordinator plan, Ålesund kommune Marit Elisabeth Larsen, rådmann, Giske kommune

 

18. oktober

Effektar av klimaendringar i Noreg
v/Hege Hisdal, klimarådgivar, Norsk Klimaservicesenter (KSS) og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kvifor får vi naturulykker? Ein gjennomgang av samanhengen mellom arealplanlegging og naturskadehendingar
v/Halvor Dannevig, forsker PhD, Vestlandsforsking

Samarbeid om handtering av flom og vann på avveie
v/Steinar Myrabø, hydrolog, Norconsult AS

Tettare saman. Stadutvikling i Iveland kommune
v/Gro Anita Mykjåland, ordførar, Iveland kommune

Erfaringar med kommuneplan for Volda i eit medverknadsperspektiv
v/Regine Aklestad, planleggar, Volda kommune

Barnetråkk i Giske
v/Torill Valderhaug, folkehelsekoordinator, Giske kommune

Medverknadsaspektet i kommunekartlegginga retta mot barn og unge sine oppvekstvilkår
v/Anne Grete Kleven, masterstudent Høgskolen i Lillehammer