Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endret 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren legg ofte ut nyheiter på nettsida vår, og sender også ut pressemeldingar.  

Abonner på nyheiter her!


Publisert 01.04.2016

Akkreditering til H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit sitt besøk i Ålesund 21. april

H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit vil vere til stades ved opninga av "Marine proteins and peptides Symposium 2016", 21. april i Ålesund.

Presse som ønskjer å dekke Kronprinsparets besøk på symposiet, må be om akkreditering innan 18. april kl. 14:00, ved å fyllet ut skjemaet under.


Publisert 11.03.2016

Pressemelding - oppsummering av kommunekartlegging 2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer 15. mars saman med Møre og Romsdal fylkeskommune ein oppsummeringskonferanse i etterkant av den omfattande kartlegginga av barn- og unges oppvekstvilkår i Møre og Romsdal i 2015.


Publisert 13.02.2016

Pressemelding

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Møre og Romsdal i april og mai, der han vil være til stede på opningane av:

  • «Marine proteins and peptides Symposium 2016» 21. april i Ålesund.
  • Norsk Tindesenter, 13. mai i Rauma

 Offentleg program for hendingane vert lagt ut når det vert klart.


Publisert 30.01.2016

Pressemelding

Fylkesmannen rosar beredskapsarbeidet i kommunane


Publisert 07.07.2015

Klager på standpunktkarakterer nesten halvert

Klager på standpunktkarakterer i grunnskolen er nesten halvert i Møre og Romsdal de siste tre årene. Utdanningsdirektør Alv Walgermo hos Fylkesmannen mener mye av årsaken er storsatsingen Vurdering for læring.


Publisert 02.10.2013

VI må! – Barnehagekonferansen 3. og 4. oktober 2013

Alle menneske treng sine hemmelegheiter og VI må ta ansvar, seier seniorrådgivar på Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen, Maren Ørjasæter Aaland.


Publisert 20.08.2013

Dialogmøte om nødnett

Helsedirektoratet møter kommunene i Møre og Romsdal til dialogmøte om nødnett torsdag 22. august i Molde.


Publisert 16.08.2013

Avslutning tilsynssak mot Molde kommune

Fylkesmannen finn at Molde kommune bryt kravet til forsvarlege helse-og omsorgstenester gjennom bruke av tripplerom ved Glomstua omsorgssenter.


Publisert 08.05.2013

Stor reform skal betre rettstryggleiken

Den nye verjemålslova trer i kraft 1. juli 2013. Frå denne datoen vert rundt 420 overformynderi rundt om i kommunane lagt ned og arbeidet overført til Staten ved 18 fylkesmannsembete.


Publisert 16.04.2013

Frå Sande i sør til Halsa i nord

Laurdag 20.april arrangeras Statsborgarseremoni i Molde. Då er Fylkesmannen vertsskap for 115 nye statsborgarar i Møre og Romsdal.