Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endret 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren legg ofte ut nyheiter på nettsida vår, og sender også ut pressemeldingar.  

Abonner på nyheiter her!


Publisert 22.09.2017

Høgsterett besøker Møre og Romsdal

Høgsterett besøker kvart år eit av landets fylker. I år kjem dei til Møre og Romsdal. Forrige gong Møre og Romsdal fikk besøk av Høgsterett var i 2001.


Publisert 05.09.2017

Aspøy skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris


Publisert 04.09.2017

H.M. Kong Harald besøker Fosnavåg

H.M. Kong Harald vil vere til stades under opninga av verdas første fungerande bølgekraftanlegg i Fosnavåg 21. september 2017.


Publisert 11.08.2017

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skolemiljø utan mobbing og krenkingar


Publisert 15.05.2017

Statsborgarseremoni i Molde 20. mai

96 av 218 nye statsborgarar har takka ja til å delta på statsborgarseremonien førstkomande laurdag.  Seremonien går føre seg i Bjørnsonsalen ved Scandic Seilet Hotel.


Publisert 20.03.2017

Tilsyn med meldingar til barnevernet i Møre og Romsdal


Publisert 10.03.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir som i dag

Kongen i statsråd har 10. mars 2017 behandla "Kongelig resolusjon om fylkesmannens fremtidige struktur".


Publisert 18.01.2017

Nye utvalde kulturlandskap

Satsinga på utvalde kulturlandskap har vore svært vellukka, og Regjeringa ønsker no å utvide denne satsinga til å omfatte fleire geografiske område. Møre og Romsdal har fått i oppdrag å legge fram forslag på 2-3 nye område i fylket, som kan inkluderast i utvalde kulturlandskap.


Publisert 12.10.2016

H.K.H. Kronprinsen invitererer unge ledere og talent til SIKT2016 i Ålesund

Drivkraft er tema når H.K.H. Kronprinsen for fjerde gang inviterer unge ledere og talent til en konferanse om framtidens Norge. SIKT2016 arrangeres 24. - 25. oktober i Ålesund. Akkreditering innen 20. oktober. 


Publisert 29.09.2016

Akkreditering til HM Dronning Sonja sitt besøk på Alnes fyr og opplevelsessenter

Presse som ønskjer å dekke Dronningen sitt besøk på Alnes, må søke om akkreditering innan onsdag 5. oktober kl. 14:00, ved å fylle ut skjemaet under.