Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endret 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren legg ofte ut nyheiter på nettsida vår, og sender også ut pressemeldingar.  

Abonner på nyheiter her!


Publisert 01.09.2020

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er på Facebook

Frå og med 1. september vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal poste innhald retta mot eigne målgrupper på Facebook.


Publisert 13.07.2020

Sjøauren treng hjelp

Det står ikkje bra til med sjøaurebestandane i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil no samarbeide med lag og foreiningar om ei omfattande kartlegging av leveområda til sjøauren. 


Publisert 08.06.2020

Kjønnsnøytralt navn på fylkesmannen

Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter. 


Publisert 11.03.2020

Fylkesmannen gjennomfører tiltak for å redusere intern risiko for koronasmitte

Fylkesmannen har gjort ei intern risikovurdering knytt til faren for smitte av koronavirus og konsekvensar dette har for vår drift.


Publisert 29.11.2019

Fylkesmannen opprettholder vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 5. februar 2019 til å være settefylkesmann for Fylkesmannen i Trøndelag i behandlingen av denne saken.


Publisert 04.09.2019

To skolar er nominert

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nominert Eidsvåg b/u skole og Midsund Montessoriskule til Dronning Sonjas skolepris 2019.


Publisert 27.06.2019

Stranda kommune meldt ut av ROBEK fire år før tida

Kommunen har gjort ein framifrå jobb med å omstille drifta og betale ned underskotet i rekordfart, heile fire år før opphavleg plan frå 2012.


Publisert 21.06.2019

Ålesund kommune er ute av Robek

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Ålesund kommune skal meldast ut av Robek. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll og er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.


Publisert 29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ


Publisert 29.05.2019

Fylkesmannen si tilråding oversendt KMD