Opent møte om kjemisk behandling av elver i Drivaregionen

Driva ved Flatvad. Foto Statsforvaltaren i Møre og Romsdal / Lars Kringstad

Onsdag 10. mai kl. 18-20 blir det møte om behandling av elvene i Drivaregionen på Sunndal rådhus.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.05.2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshavar for bekjemping av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen og inviterer, saman med koordineringsgruppa, til informasjonsmøte om årets tiltak som skal starte i august 2023. Det vil også bli informasjon om fjorårets behandling, overvåkingsplan, reetablering av fiskebestandar og friskmeldingsprogram.

I møtet vil representantar frå Miljødirektoratet, Statsforvaltaren, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og lokal koordinator vere til stades.

Møt opp på rådhuset, eller følg møtet digitalt på kommunens nettside eller facebook-side:
www.sunndal.kommune.no
www.facebook.com/sunndalkommune

Det blir ikkje fleire infomøter i Drivaregionen før behandlinga i år.

Vel møtt!

Kontaktpersoner

Dokumenter