Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2014

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2014

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av behandlingane i Møre og Romdal er organisert som eit prosjekt. Formålet med prosjektet er å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og å gjenopprette friske laksestammer i vassdraga. Veterinærinstituttet har prosjektleiinga på oppdrag frå Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontaktperson i VI:

Anveig Nordtug Wist
Veterinærinstituttet
Pb 5695 Sluppen
7485 Trondheim
Tlf: 928 56 699
e-post: anveig-nordtug.wist@vetinst.no